Emex – Politie

Uw uitgebreide rechtsbijstandsverzekering op maat voor de politiediensten

Rechtsbijstand, juridisch advies en bijstand nu ook gedekt in tuchtrechtelijke, strafrechtelijke en burgerlijke procedures naar aanleiding van de uitvoering van alle politiefuncties.

In onze exclusieve polis Emex Politie  wordt ook bij vermoeden van OPZETTELIJKHEID de dekking rechtbijstand behouden tot overtuigend bewijs van de opzettelijkheid.

Het vermoeden van onschuld blijft hierdoor gehonoreerd vanaf de aanvang van een eventueel onderzoek door zowel comité P, als bij tucht- en bij strafrechtelijke procedures

Assurex & Co is als onafhankelijke verzekeringsmakelaar de aangewezen tussenpersoon voor uw verzekeringen.
Omwille van specifieke vragen hebben we deze specifieke polis op maat onderhandeld met de Belgische rechtsbijstandverzekeraars, zodat we deze kunnen aanbieden voor de juridische hulp en bijstand in geval van specifieke beroepsgerelateerde procedures, naast de reeds uitgebreide rechtsbijstandwaarborgen in het privé-leven.

Door deze ruime en juridisch afdwingbare tussenkomst biedt deze polis een oplossing daar waar de rechtshulp conform de Wet op het Politieambt en/of de syndicale bijstand mogelijk onvoldoende blijken te zijn.

 • in verband met al dan niet overdreven geweld bij arrestatie (vb. bij wettelijk gerechtvaardigd geweld of toebrengen van verwondingen door arrestant zelf om klacht wegens politiegeweld in te dienen),
 • wegens vermeende fouten bij huiszoekingen (vb. door OGP bij heterdaad),
 • bij beschuldiging van diefstal na betreding van een woonst van een slachtoffer of verdachte,
 • bij overlijden/schade door mogelijk schuldig verzuim (vb. overlijden van een dronken arrestant in cel),
 • bij betwisting van wettige zelfverdediging naar aanleiding van een gevecht met arrestant,
 •  …
Verder zijn de ‘gewone’ waarborgen als particulier voor al uw gezinsleden ook verworven:

Hierbij enkele voorbeelden van de uitgebreide dekkingen die ook gedekt zijn in Emex Politie voor het hele gezin van de aangesloten politieman/-vrouw:

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Burgerlijk verhaal
  • Bij schade als voetganger, fietser, passagier
  • U bent slachtoffer van een roofoverval en raakt ernstig gewond
 • Burgerlijke verdediging
  • Uw buurman dagvaardt u voor uw blaffende hond
  • Uw BA familiale verzekeraar verwijt u nalatigheid en verleent geen tussenkomst
 • Medische fout
  • Bij verkeerde diagnose of behandeling van dokter, ziekenhuis, tandarts, …
 • Consumentenrecht
  • De herstelling van uw nieuwe flatscreen valt volgens de verkoper buiten garantie
  • Uw vakantiehotel is overboekt of uw huisbaas weigert de waarborg terug te geven
 • Verzekeringscontracten – bijstand na brand
  • Betwistingen met een arbeidsongevallen-, hospitalisatie- of reisbijstandsverzekeraar
  • Discussie over het schadebedrag, we stellen een tegenexpert aan
 • Fiscaal & administratief recht
 • Zakenrecht, Erfenisrecht, personen en familierecht
  • Onterechte weigering van een aftrekpost of niet uitkering van een subsidie
 • Echtscheiding in onderlinge toestemming
 • Arbeids- en sociaal recht
  • U heeft een arbeidsongeval en u bent het niet eens met de voorgestelde vergoeding.
  • Uw pensioen wordt verkeerd berekend
  • U wordt onterecht gesanctioneerd, geschorst en/of ontslagen
 • Insolventie van derden, borgstelling: de aansprakelijke van uw schade is onvermogend
 • Opzoekingskosten
  • U meent een waterlek te hebben, na controle blijkt het een niet-gedekte oorzaak te zijn
 • Bijwonen als burgerlijke partij/slachtoffer van een assisenproces