Izegem : 051/30 22 90 Deerlijk : 056/71 08 68 info@zakenkantoorkerkhof.be
Selecteer een pagina

Persoonlijk contact bij uw vragen over verzekeringen, beleggingen, kredieten en bankzaken is van
groot belang : daar zijn al onze medewerkers van overtuigd.

Vanuit die visie is Zakenkantoor Kerkhof reeds vele jaren actief als verzekeringsmakelaar en BKCP-
agentschap vanuit het kantoor in Izegem.

In 2012 werd in Deerlijk een samenwerking opgestart met Marc Vandenberghe (Verzekeringen
Vandenberghe) die eveneens een BKCP-agentschap beheerde, maar vooral aktief was als
verzekeringsmakelaar. Die samenwerking is in 2015 gefinaliseerd in een volledige fusie op het
nieuwe adres in de Harelbekestraat 38/01 in Deerlijk.

Op 2 mei 2016 fusioneerde de bank BKCP met Beobank. In het kader van die fusie werd ook besloten
door Beobank om de beide bankagentschappen Izegem-Kachtem, en Deerlijk, te fusioneren in de
bestaande locatie in Deerlijk.

Sinds die datum werken we vanuit het kantoor in Izegem als verzekeringsmakelaar. Voor
verzekeringen en beleggingen kan u verder in het bestaande kantoor terecht.

Het kantoor in Deerlijk is verder uw aanspreekpunt voor de verzekeringen, maar ook als
Beobankagentschap. Beobank staat garant voor een brede waaier aan oplossingen voor uw
bankzaken, beleggingen en kredieten.

We hechten veel belang aan uw persoonlijke vragen en wensen bij het opmaken van uw polissen.
We werken immers met meerdere verzekeringsmaatschappijen samen en kunnen op die manier het
beste voorstel zoeken tegen een correcte premie.

Hebt u een ongeval, dan kan u bij ons kantoor rekenen op een goede opvolging van uw dossier en de
nodige bijstand bij de afhandeling hiervan.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  www.ombudsman.as.

Zakenkantoor Kerkhof BVBA
Verzekeringsmakelaar en Bankagentschap Beobank
Maatschapppelijke zetel Kachtemsplein 2 8870 Izegem
RPR nr. 0431.328.811
logo_fsma
FSMA nr. 015 218 A-cB
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA,
te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.